Nordheat

Nordheat er i dag etablert i Danmark og Norge og har partnere i flere land.

Vi leverer alle typer av energianlegg med spesielt fokus på fornybar energi.

Vår kjernekompetanse er sikring av høyeste kvalitet i våre løsninger, samt å kunne yte den beste kundeservice.

I alle faser fra den innledende prosjektering av et anlegg og frem til at anlegget er i drift, fokuserer Nordheat på kvalitet
og kundetilfredshet. Etter igangsetting av et energianlegg ivaretar Nordheat i dag drift og service av anlegg for flere kunder.

Vår målsetning er å fremstå som den foretrukne virksomhet som med en grønn profil leverer miljømessig og bæredyktige
løsninger innenfor alle energiformer.

En Nordheat løsning dekker over alle områder som prosjekteringshjelp, komponentsalg, «Turn Key» prosjekt leveranser og
serviceavtaler på alle former for eksisterende anlegg.

Kontakt en av Nordheats medarbeidere for å høre nærmere om våre løsninger og muligheter, eller se nærmere her på siden
for flere detaljer.