Nordheat NH100-serie®

En serie av kjeler til mindre varmebehov. Anleggene dekker behovene fra
11 KW til 190 KW.

Disse kjelene har de kjente teknologiene fra større systemer som veldimen-
sjonerte røykrør, vanndekning rundt om hele kammeret og belegning på
alle overflater som gir vanskelige brensler adgang til kjelen.

NH 100 ®-systemer kan bruke tre, halm og andre former for biomasse til
forbrenning.

Nordheat NH200-serie®

En serie av kjeler til større bygninger som landbruk, industri, skoler m.m.

Anleggene dekker behovene fra 190 KW opp til 2MW. De er utstyrt med
komponenter som trapperist, spesiell luftfordelingssystem, automatisk
askeuttak osv.

NH 200 ®-systemer kan bruke tre, halm og flere andre former for biomas-
se til forbrenning.

Nordheat NH300-serie®

Disse systemene er fremstilt som Turn Key prosjekter i henhold til spesifika-
sjoner som utarbeides av Nordheat i samarbeid med kunden.

Systemene vil dekke alle behov fra 2 MW og oppover.

Anleggene er designet til varmt vann for oppvarming eller dampsystemer til
prosesser og industri.NH300 ®-systemer kan bygges med en bred samling
av forskjellig utstyr tilpasset kundens ønsker og behov.

Denne serien brukes normalt til større industrier, fjernvarmeverk og andre
steder med behov for høy varmeytelse.

Disse systemene kan tilføres utstyr til elektrisk produksjon samt forskjellig
ekstrautstyr som ORC anlegg, turbinanlegg eller solvarmeanlegg.

Det vil glede oss å gå i dialog med prosjekter basert på NH 300 ®-systemer.

Nordheat NH400-serie®

En serie av komplette anlegg i størrelser fra 50 KW til 3 MW basert på alle
former for biobrensel.

Disse anlæg fremstilles som nøglefærdige mobile energicentraler, hvor der
En serie av komplette anlegg i størrelser fra 50 KW til 3 MW basert på alle
former for biobrensel.

Disse anleggene fremstilles som nøkkelferdige mobile energisentraler, hvor
det kun skal tilsluttes vann og El før energiproduksjon kan påbegynnes.

Nordheat NH400 finnes i en rekke standard utførelser hvor hovedfokus er
pris og kvalitet.

NH400 standardanlegg kan suppleres med en rekke tilvalg som backupløs-
ninger, SRO systemer, multiløsninger, mv. for å tilpasse løsningen til det
aktuelle behov.

Vi ser frem til å gå i nærmere dialog omkring våre NH400 mobile systemer.