Nordheat Projektering

Vi tilbyr å beregne energibehov og fremskaffe de beste løsninger tilsvarende
det konkrete behov.

Vi gjør alt prosjektarbeid, prosjektledelse av eksterne prosjekter, tegninger,
undersøkelse av varmebehov og rasjonelle måter å etablere nye energisy-
stemer vedrørende grønn energi.

Kontakt oss nærmere for deres behov.