Referencer

Nedenfor vises et utvalg av Nordheat anlegg installert i den senere tid. I tillegg
finnes mange flere referanser innenfor alle kategorier av fornybar energiløs-
ninger. Kontakt oss vennligst for mer informasjon.

 

NH100® Systems

 

Seedorf, Tyskland

Installert 2011/2012 til trepiller og treflis.

York Shire, England

Utbyggelse av eksisterende Nordheat installasjon hvor det er levert og installert ny designet
kjele setup integrert i silo. Installert 2014. Anlegget er bygget til varierende brenselstyper,
trepiller, wood chips og mange andre typer.

 

York Shire, England

Prosjekt levert og installert komplett med alle komponenter, kjele
integrert i silo. Installert 2012. Trepiller som brensel.

 
 

NH200® Systems

 

Oslo, Norge

Turn Key prosjekt installert og idriftsatt desember 2013. Treflis som biobrensel.

Wakefield, England

Komplett anlegg for fyring med trepiller. Anlegget er konstruert for å kun-
ne forsyne en stor virksomhet med meget varierende drifts laster og består
derfor av 2 kjeler. Det er implementert komplett olje backup løsning.

Vestjylland, Danmark

Komplet NH 200 anlegg til fyring med flis og rest træ. Anlegg er levert med internett
oppkobling så data og drift kan fjernmonteres.

 

Nordvestlige Polen

Prosjekt levert komplett med alle komponenter. Installert 2012/2013
for oppvarmning av svømmehall samt boligområde. Trepiller og treflis
- fordelt på 2 kjeler for å optimere sommerdrift.

 
 

NH300® Systems

 

Nordsjælland, Danmark

Turn Key prosjekt levert 2014. Anlegget er et NH300 anlegg og består av biomassebasert kjeleanlegg,
akkumuleringsanlegg samt solvarmeanlegg. Disse enheter er kombinert i en komplett energiløsning
som forsyner en større bydel med vedvarende energi. Anlegget er arkitekttegnet og den eneste av sitt
slag i Norden.

Nordsjælland, Danmark

Komplet solvarmeanlegg inneholdende 500m2 solvarmepaneler, komplett pumpeunit samt
akkumuleringssystem. Solvarmeanlegget er designet og fremstilt til å produsere energi som
en del av et nøkkelferdig biomassebasert fjernvarmeverk.

Oslo, Norge

Komplett Turn Key fjernvarmeanlegg installert 2014. Anlegget er et komplett flisanlegg med
el og olje backup løsning. Det er installert system til utnyttelse av røykgassen for å sikre den
høyeste drifts effektivitet.

 

NH400® Systems

 

Oslo, Norge

Turn Key prosjekt levert komplet med prefabrikkerte kjelehus. Installert 2012/
2013 i byområde i Oslo. Sweco Norge var konsulent på oppgaven. Bygget til
trepiller med 2 x 40 m3 siloer.

Sydlige Norge

Nøglefærdigt projekt leveret komplet med præfabrikeret kedelhus i 2013,
i et byområde. Bygget til fugtigt træflis med 120 m3 flis silo og gasbackup.

Turn Key prosjekt levert komplett med prefabrikkert kjelehus. Ble installert
i 2013 i et byområde. Rambøll Norge var konsulent på oppgaven. Bygget til
fuktig treflis med 120 m3 flis silo og gassbackup.

Midtsjælland, Danmark

Prosjekt levert og installert komplett med alle komponenter, kjeler levert i
prefabrikkert hus. Installert 2012/2013. Halm og olje back/spisslast.

Nordsjælland, Danmark

Turn Key prosjekt levert komplett som prefabrikkert energianlegg. Anlegget er
installert i 2013 og er et multianlegg hvor trepiller og treflis kan kombineres.