Referencer

Nedenfor ses et udvalg af Nordheat-anlæg installeret indenfor den seneste tid.
Ydermere findes mange flere referencer indenfor alle kategorier af vedvarende
energiløsninger. Kontakt os venligst for mere information.

NH100® Systems

Seedorf, Tyskland

Kedel 2011/2012 til træpiller og træflis

York Shire, England

Udbyggelse af eksisterende Nordheat-installation i 2014, hvor der er leveret og installeret
nydesignet kedel-setup integreret i silo. Anlægget er bygget til varierende brændselstyper,
træpiller, træflis og mange andre typer.

York Shire, England

Projekt leveret og installeret i 2012 komplet med alle komponenter.
Kedel integreret i silo. Træpiller som brændsel.

NH200® Systems

Oslo-området, Norge

Nøglefærdigt-projekt Installeret og idriftsat december 2013. Træflis som biobrændsel.

Wakefield, England

Komplet anlæg til træpiller. Anlægget er konstrueret til, at kunne forsyne
en stor virksomhed med meget varierende driftslaster, og består derfor
af 2 kedler. Der er implementeret komplet olie backup løsning.

Vestjylland, Danmark

Komplet NH200-anlæg til fyring med flis og resttræ. Anlæg er leveret med internet
opkobling, medfjernstyring af data og drift.

Nordvestlige Polen

Projekt installeret 2012/2013, komplet leveret med alle komponenter.
Anlæg brugt til opvarmning af svømmehal, samt boligområde.
Træpiller og træflis - fordelt på 2 kedler for at optimere sommerdrift.

NH300® Systems

Nordsjælland, Danmark

Nøglefærdigt-projekt leveret 2014 til et fjernvarmeselskab. Anlægget er et NH300-anlæg og består
af biomassebaseret kedelanlæg, akkumuleringsanlæg samt solvarmeanlæg. Disse enheder er kom-
bineret i en komplet energiløsning. som forsyner et større byområde med vedvarende energi. Anlæg-
get er arkitekttegnet og den eneste af sin slags i Norden.

Nordsjælland, Danmark

Komplet solvarmeanlæg indeholdende 500 m2 solvarmepaneler, komplet pumpeunit, samt
akkumuleringssystem. Solvarmeanlægget er designet og fremstillet til, at producere energi
som en del af et nøglefærdigt biomassebaseret fjernvarmeværk.

Oslo-området, Norge

Komplet nøglefærdigt fjernvarmeanlæg, installeret i 2014. Anlægget er et komplet flisanlæg
med el og olie backup-løsning. Der er installeret et system til udnyttelse af røggassen for, at
sikre den højeste driftseffektivitet.

NH400® Systems

Oslo, Norge

Nøglefærdigt projekt leveret komplet med præfabrikeret kedelhus, installeret
i 2012/2013. Anlægget er bygget til træpiller med 2 x 40 m3 siloer.

Sydlige Norge

Nøglefærdigt projekt leveret komplet med præfabrikeret kedelhus i 2013,
i et byområde. Bygget til fugtigt træflis med 120 m3 flis silo og gasbackup.

Midtsjælland, Danmark

Projekt leveret og installeret komplet med alle komponenter, kedler leveret i
præfabrikeret hus. Installeret i 2012/2013. Halm og olie back-up/spidsslast.

Nordsjælland, Danmark

Nøglefærdigt projekt leveret komplet som præfabrikeret energianlæg. Anlægget
er installeret i 2013 og er et multianlæg hvor træpiller og træflis kan kombineres.