Referencer

Nedenfor ses et udvalg af Nordheat-anlæg installeret indenfor den seneste tid. Ydermere findes mange flere referencer indenfor alle kategorier af vedvarende
energiløsninger. Kontakt os venligst for mere information…

NH100® Systems

Kedel 2011/2012 til træpiller og træflis

York Shire, England

Udbyggelse af eksisterende Nordheat-installation i 2014, hvor der er leveret og installeret
nydesignet kedel-setup integreret i silo. Anlægget er bygget til varierende brændselstyper,
træpiller, træflis og mange andre typer.

York Shire, England

Projekt leveret og installeret i 2012 komplet med alle komponenter.
Kedel integreret i silo. Træpiller som brændsel.

NH200® Systems

Oslo-området, Norge

Nøglefærdigt-projekt Installeret og idriftsat december 2013. Træflis som biobrændsel.

Hurdal-4-300x200[1]

Wakefield, England

Komplet anlæg til træpiller. Anlægget er konstrueret til, at kunne forsyne en stor virksomhed med meget varierende driftslaster, og består derfor af 2 kedler. Der er implementeret komplet olie backup løsning.

straw1[1]

Vestjylland, Danmark

Komplet NH200-anlæg til fyring med flis og resttræ. Anlæg er leveret med internet
opkobling, medfjernstyring af data og drift.

Nordvestlige Polen

Projekt installeret 2012/2013, komplet leveret med alle komponenter.
Anlæg brugt til opvarmning af svømmehal, samt boligområde.
Træpiller og træflis – fordelt på 2 kedler for at optimere sommerdrift.

NH300® Systems

Kedel 2011/2012 til træpiller og træflis

Nordsjælland, Danmark

Nøglefærdigt-projekt leveret 2014 til et fjernvarmeselskab. Anlægget er et NH300-anlæg og består
af biomassebaseret kedelanlæg, akkumuleringsanlæg samt solvarmeanlæg. Disse enheder er kom-
bineret i en komplet energiløsning. som forsyner et større byområde med vedvarende energi. Anlæg-
get er arkitekttegnet og den eneste af sin slags i Norden.

nyegedalstenl2-300x205[1]

Oslo-området, Norge

Komplet nøglefærdigt fjernvarmeanlæg, installeret i 2014. Anlægget er et komplet flisanlæg
med el og olie backup-løsning. Der er installeret et system til udnyttelse af røggassen for, at
sikre den højeste driftseffektivitet.

rsz_råholt[1]

NH400® Systems

Oslo, Norge

Nøglefærdigt projekt leveret komplet med præfabrikeret kedelhus, installeret
i 2012/2013. Anlægget er bygget til træpiller med 2 x 40 m3 siloer.

Rodvedt1-300x200[1]

Sydlige Norge

Nøglefærdigt projekt leveret komplet med præfabrikeret kedelhus i 2013,
i et byområde. Bygget til fugtigt træflis med 120 m3 flis silo og gasbackup.

Rodvedt1-300x200[1]

Midtsjælland, Danmark

Projekt leveret og installeret komplet med alle komponenter, kedler leveret i
præfabrikeret hus. Installeret i 2012/2013. Halm og olie back-up/spidsslast.

Rodvedt1-300x200[1]

Nordsjælland, Danmark

Nøglefærdigt projekt leveret komplet som præfabrikeret energianlæg. Anlægget
er installeret i 2013 og er et multianlæg hvor træpiller og træflis kan kombineres.

Rodvedt1-300x200[1]