Nordheat Danmark A/S oplever stærk international vækst og søger lige nu følgende medarbejdere:

Smed/elektriker

Nordheat Danmark A/S søger smed/elektriker til tiltræ-
delse snarest muligt. Stillingen indeholder følgende
arbejdsopgaver:

• El-, VVS-, smede- og produktionsopgaver
• El-installationsarbejde
• Fortrådningsarbejde på kedler
• Opstart og indregulering af kedelanlæg
• Montage af projekter/anlæg i DK/Nordeuropa
• Gerne indsigt i PLC-styring
• Service og fejlfinding på varmeanlæg
(bl.a. fastbrændselskedler)

Du er en faglig dygtig håndværker. Din uddannelse er evt.
(rør)smed eller elektriker med lyst til forskellige opgaver i
dagligdagen sammen med vores smede. Vi ser din prakti-
ske erfaring og lyst til at lære nyt, som det vigtigste i en
ansættelse hos os. Vi er en mindre organisation, hvor alle
arbejder sammen, om de opgaver der skal løses.

Stillingen har udgangspunkt fra fabrikken i Ringkøbing.
Der må forventes enkelte rejsedage i perioder, hvor man
som udgangspunkt er hjemme i weekender. Tiltrædelse
sker snarest muligt efter nærmere aftale. Løn og arbejds-
vilkår aftales individuelt i forhold til dine kvalifikationer.

Der afholdes løbende samtaler på denne stilling. Er du
interesseret i, at høre mere om denne stilling, så kontakt
snarest:

Kim Klinge
Tlf. nr. 30 86 10 50
kk@nordheat.com

Projektleder

Nordheat Danmark A/S søger erfaren og dygtig projektle-
der til tiltrædelse snarest muligt.

Nordheat Danmarks A/S har specialiseret sig i turnkey le-
verancer af alle former for vedvarende energiløsninger.
Virksomheden udvikler og implementerer markedets bed-
ste løsninger og fokuserer på en høj grad af kundetilfreds-
hed gennem en effektiv support. Der satses på teknologi-
udvikling og leverancer af høj kvalitet, hvilket stiller krav til
virksomhedens kompetencer. Nordheat Danmark A/S er i
dag førende på de nordiske markeder med egen virksom-
hed i Danmark og Norge.

Opgaver:
I en central rolle i en attraktiv virksomhed i udvikling, får
du ansvaret for effektivt, at kunne gennemføre projekter
til de økonomiske forventede resultater for os, og ikke
mindst for kunden.

Som projektleder bliver du ansvarlig for kundespecifikke
anlæg fra kontraktindgåelse til aflevering af det færdige
anlæg. Dine arbejdsopgaver vil omfatte projektering,
forhandling med underleverandører, udarbejdelse af tids-
plan og opfølgning, dokumentation, test og afprøvning,
samt kvalitets-og økonomistyring af projekterne.

I udviklingsfunktionen kommer du også til at arbejde med
forskellige opgaver, såsom udvikling af nye elementer og
komponenter, opdatering og videreudvikling af beregnings-
modeller og designmetoder, samt måling, simulering og
test af anlæg i drift. Der vil ligeledes blive arbejdsopgaver
som teknisk salgssupport til vores salgsdirektør.

Profilen:
Uddannelsesmæssigt er du ingeniør (M), maskinmester
eller tilsvarende, men det vigtigste er, at du har erfaring fra
tilsvarende job inden for energi- og procesanlæg.

Din teoretiske baggrund kombineret med din praktiske
erfaring gør, at du kan omsætte teori til løsninger. Du er
struktureret, proaktiv, samvittighedsfuld og kvalitets-
bevidst og sætter en ære i, at gøre dit arbejde godt, har et
godt overblik og er i besiddelse af et stort engagement og
et højt energiniveau. Du er problemløseren, der med
gennemslagskraft, diplomati og godt samarbejde går
forrest og får opgaverne løst.

Stillingen har udgangspunkt fra fabrikken i Ringkøbing.
Der må forventes en del rejsedage i perioder, hvor man
som udgangspunkt er hjemme i weekender. Tiltrædelse
sker snarest muligt efter nærmere aftale. Løn og arbejds-
vilkår aftales individuelt i forhold til dine kvalifikationer.

Der afholdes løbende samtaler på denne stilling. Er du
interesseret i, at høre mere om denne stilling, så kontakt
snarest:

Kim Klinge
Tlf. nr. 30 86 10 50
kk@nordheat.com

Teknisk designer af energianlæg

Nordheat Danmark A/S søger erfaren og dygtig teknisk
designer til tiltrædelse snarest muligt.

Nordheat Danmarks A/S har specialiseret sig i turnkey le-
verancer af alle former for vedvarende energiløsninger.
Virksomheden udvikler og implementerer markedets bed-
ste løsninger og fokuserer på en høj grad af kundetilfreds-
hed gennem en effektiv support. Der satses på teknologi-
udvikling og leverancer af høj kvalitet, hvilket stiller krav til
virksomhedens kompetencer. Nordheat Danmark A/S er i
dag førende på de nordiske markeder med egen virksom-
hed i Danmark og Norge.

Vi søger en kompetent og selvstændig konstruktør, der har
et godt overblik og en solid teknisk forståelse med udgangs-
punkt i varme- og energianlæg. Du kan arbejde med alle ar-
bejdsopgaver inden for konstruktioner, tegning og bereg-
ning af hvert enkelt kundespecifikt projekt fra tilbuds-/salgs-
fasen til gennemførelse.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte kundespeci-
fikke design, konstruktionsforslag og layout i samarbejde
med virksomhedens sælgere. Udarbejdelse af tegninger til
produktionen, herunder løbende revisioner. Udarbejdelse
af styklister. Dokumentation på projekter. Diverse ad hoc-
opgaver.

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som teknisk desig-
ner/maskintekniker og gerne praktisk erfaring. God teknisk
forståelse, og har du oprindeligt en faglig uddannelse som
f.eks. smed eller montør, er det absolut en fordel. Solid er-
hvervserfaring fra en tilsvarende stilling i en projektvirksom-
hed, der leverer kundespecifikke løsninger. Generelt en ha-
bil it-bruger og har stor kompetence i CAD-tegning. Taler,
læser og skriver som minimum engelsk.

Du er grundig og trives med ofte korte deadlines for dine
arbejdsopgaver. Din opgaveløsning er struktureret, detal-
jeorienteret og en høj grad af kvalitet samtidig med, at du
har overblikket til at holde flere bolde i luften samtidig. Du
er proaktiv og initiativrig i din adfærd og sætter en ære i at
optimere og opbygge fx nye standarder for vores virksom-
hed. Du fungerer optimalt i en funktion, der kræver præ-
cision, tålmodighed og vedholdenhed. Du er åben og har
gode samarbejdsevner – du får en stor kontaktflade både
internt og eksternt og en høj grad af kundekontakt i forbin-
delse med projektafviklingen

Der afholdes løbende samtaler på denne stilling. Er du
interesseret i, at høre mere om denne stilling, så kontakt
snarest.

Kim Klinge
Tlf. nr. 30 86 10 50
kk@nordheat.com