Nordheat NH100-serie® som flisanlæg, halmanlæg eller træpilleanlæg

En serie af industrielle varmtvands kedler til mindre varmebehov. Anlæggene dækker fra 11 kW til 100 kW.

Disse kedler har de kendte teknologier fra større systemer, herunder veldi-
mensioneret røgrør, vanddækning rundt om hele kammeret, og belægning
på alle overflader, som giver vanskelige brændsler adgang til kedlen.

NH100®-systemer kan bruge træ, halm og andre former for biomasse til
forbrænding.

Nordheat NH200-serie® fliskedel, halmkedel, træpillekedel, affaldskedel, varmtvandskedel og dampkedel

En serie af kedler til industri og fjernvarme, baseret på varmt vand eller damp.

Anlæggene dækker behovene fra 200 kW op til 5,5 MW. De er udstyret med
komponenter som trapperist, specielt luftfordelingssystem, automatisk aske-
udtag og meget andet.

NH200®-systemer kan bruge træflis, halm, træpiller og mange andre former for bio-
masse til forbrænding. Herunder affaldstræ WID compliant.

Nordheat NH300-serie® fjernvarmekedler som fliskedel, pillekedel, halmkedel, varmtvandskedel og dampkedel. WID kedel

Disse systemer fremstilles som nøglefærdige projekter i henhold til speci-
fikationer, som udarbejdes af Nordheat i samarbejde med kunden.

Systemerne dækker alle behov fra 1 MW og opefter.

Anlæggene er designet til varmt vand for opvarmning, eller dampsystemer
til processer og industri. NH300®-systemer kan bygges med en bred vifte
af forskelligt udstyr tilpasset kundens ønsker og behov.

Denne serie anvendes normalt til større industrier, fjernvarmeværker og
andre steder med behov for høj varmeydelse.

Disse systemer kan tilføres udstyr til elektrisk produktion, samt forskelligt
ekstraudstyr, såsom ORC anlæg, turbine anlæg eller solvarmeanlæg.

Kedler er WID godkendt for affaldstræ.

Det vil glæde os at gå i dialog om projekter baseret på NH300®-systemer.

Nordheat NH400-serie® er halmkedel, fliskedel, pillekedel, varmtvandskedel eller dampkedel præfabrikeret i bygning.

 

En serie af komplette anlæg i størrelser fra 50 kW til 6 MW, baseret på alle
former for biobrændsel som halm, flis, træpiller og affaldstræ

Disse anlæg fremstilles som nøglefærdige mobile energicentraler, hvor der
kun skal tilsluttes vand og el før energiproduktion kan påbegyndes.

Nordheat NH400® findes i en række standardudførelser, hvor hovedfokus
er pris og kvalitet.

NH400® standardanlæg kan suppleres med en række tilvalg såsom backup-
løsninger, SRO systemer, multiløsninger, mv. for at tilpasse løsningen til
det aktuelle behov.

Kedler er WID compliant

Vi ser frem til at gå i nærmere i dialog omkring vores NH400® mobile syste-
mer.